111 rokov Skautingu – Znova oslavujeme!

 • 111 úžašných ľudí

  111 CaEx (13-16 ročných) & RaRo (16-20 ročných) z Rakúska, zo Slovenska a z Maďarska.

 • v srdci Centrope 2018

  V sobotu 12. mája 2018 v historickom centre mestečka Bruck an der Leitha.

 • oslava plná zážitkov

  Obrovské hlavolamy, návšteva veterného mlyna, degustácia vín (od 16 rokov), kuchyňa troch krajín, aktivity v medzinárodných tímoch, geocaching, uzlovanie,…

 • 111 rokov Skautingu!

  Večerný táborák pri našom skautskom dome s možnosťou prespať.

Predbežná cena:

Účasť na deň zahŕňajúca obed: 8€

Účasť s prespaním zahŕňajúca obed, večeru a raňajky: 18€

111 years of Scouting – we celebrate yet again

 • 111 awesome folks

  111 CaEx (13-16 yrs) & RaRo (16-20 yrs) from Austria, Slovakia, and Hungary

 • in the heart of Centrope 2018

  In the historical centre of Bruck an der Leitha on Saturday, May 12, 2018

 • celebrate full of action

  Featuring giant 3 language cross word puzzles, wind mills, wine tasting (only 16 yrs and older), 3 countries-cooking, teamwork, Geocaching, knots…

 • 111 years of Scouting!

  Campfire get-together at our scout home with the possibilty to sleep over

Approximate pricing:

Day participant including lunch: 8€

Over-night participant including lunch, dinner, sleep-over and breakfast: 18€

0Weeks0Days0Hours0Minutes0Seconds

Please pre-register here for our event and indicate the approximate number of participants in each age group. We will send you more information for the final registration in September/October 2017.

Prihlásenie dopredu

X